Препоръки

Уважаеми партньори, имаме удоволствието да Ви представим нашата нова секция за Препоръки и мнения от Партньори. Ние сме абсолютно наясно, че не можем да отговорим на очакванията на всички партньори, но имаме желанието и амбицията да подобряваме предлагания продукт непрекъснато. Обратната връзка с Вас, би била много полезна и градивна. Вие сте най-близко до Вашите клиенти и сте наясно кои функционалности и рекламни материали са най-полезни и конвертируеми.

Нашата цел е да градим, запазим и развием отношения на: доверие, разбирателство и съдействие. Всички изброени са предпоставки за едно бъдещо ползотворно и полезно сътрудничество.